กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 19 และ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทำไมเราต้องรู้จักตนเอง การแนะแนวการศึกษาต่อ ทดสอบบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ ตอบปัญหาอาชีพ และการอาชีพและฝึกปฏิบัติ จำนวน 4 อาชีพ คือ ปั้นดินไทยประดิษฐ์ แซนวิชไส้ทะลัก ซูชิ เคสเรซิ่น มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 550 คน