กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ โวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การแนะแนวทางการศึกษาต่อ ทดสอบบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ ตอบปัญหาอาชีพ และการอาชีพและฝึกปฏิบัติ จำนวน 2 อาชีพ คือ การทำสายคล้องแมส การทำข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 253 คน