รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์รายการ “เช้านี้ประเทศไทย” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 RSS

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ “ประเด็น “การต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล และแปรรูปสัตว์น้ำ การตรวจสัญชาติ และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว” เพื่อเผยแพร่ออกอากาศในรายการ “เช้านี้ประเทศไทย” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 7.00 – 8.00 น.