จัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับชุดปฏิบัติการที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค RSS

 

วันที่ 19 พ.ค. 2563

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับชุดปฏิบัติการที่ 2 ประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ปลัดอาวุโส อ.สะเดา นายอำเภอบางกล่ำ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 2456/2563 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค - 19 พร้อมแจกหน้ากากอนามัย และถุงมือ 

    จุดที่ 1 อำเภอสะเดา เข้าตรวจ ตลาดสดโต้รุ่งสะเดา ศูนย์อาหาร  และห้างเทสโก โลตัส 

   จุดที่ 2 อำเภอบางกล่ำ เข้าตรวจ ศูนย์อาหาร ร้านกาแฟ ป.ต.ท. ท่าช้าง  ร้านสะดวกซื้อศูนย์สาธิตการตลาด บ้านป่ายาง และตลาดสดสี่แยกบางกล่ำ