โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานจังหวัดสงขลา รุ่นที่ 2 RSS

 

 ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดำเนินงานตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานจังหวัดสงขลา กิจกรรม เพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ หลักสูตร การทำเบเกอรี่จากผงชงเครื่องดื่ม วันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้แก่ การทำไดฟูกุโกโก้หนึบ การทำชีทเค้กชาไทย การทำพุดดิ้งผลไม้รวม การตลาด การบัญชี เทคนิคการขายของออนไลน์ และมอบวัสดุหลังการฝึกอบรมโดยท่านจัดหางานจังหวัด ณ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๐ คน