มอบข้าวสารเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 RSS

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาร่วมกับสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว สนับสนุนข้าวสารมอบให้จังหวัดสงขลา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ณ บริเวณหน้าหอประชุมจังหวัดสงขลา