เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง RSS

 

นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ จัดหางานจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา