กิจกรรมนั่งรถรางประชาสัมพันธ์งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 RSS

 

     สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมนั่งรถรางประชาสัมพันธ์งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลาประจำปี 2565 ที่จะจัดขึ้น ณ บริเวณสระบัว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2565 โดยการนั่งรถรางประชาสัมพันธ์ยังพื้นที่ต่างๆ เช่น ชุมชนย่านเมืองเก่า ชุมชนตลาดทรัพย์สินสงขลา ชุมชนท่าแพ และบริเวณเทศบาลนครสงขลา 

Link : https://youtu.be/Ag9Ng2yO3uQ

รถแห่กาชาด