ตรวจลงตราวีซ่าเกิน 15 วัน สามารถขอ WP ได้หรือไม่


สามารถขอได้ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 6 ก.ค. 60 ดังนี้

  • - แรงงานต่างด้าวประเภทกิจการทั่วไปสามารถยื่นขอ WP ภายใน 31 มี.ค. 61
  • - แรงงานต่างด้าวประเภทประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ สามารถยื่นขอ WP ภายใน 1 พ.ย. 60

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
คนต่างด้าวถือบัตรสีชมพู ทำงานตามระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน หากบัตรหมดอายุประสงค์จะทำงานต่อ ทำได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร เรียกดูข้อมูล
มาตรา 44 ของ คสช. ให้ชะลอการบังคับใช้พรก.การบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวเรื่องอะไร นานเท่าใด เรียกดูข้อมูล
นายจ้างต้องการจ้างคนต่างด้าวแบบ MOU (นำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาใหม่) ต้องทำอย่างไร ติดต่อได้ที่ไหน เรียกดูข้อมูล
คนต่างด้าวทั่วไปใบอนุญาตทำงานยังไม่หมดอายุจะเปลี่ยนนายจ้างได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
คนต่างด้าวไม่มีเอกสารอะไรเลย (เถื่อน) ทำงานอยู่กับนายจ้างหรือแรงงานที่มีเอกสารแต่หมดอายุ ต้องทำอย่างไร เรียกดูข้อมูล
 < 1 2