รายการ ประเภท
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับแนะนำแรงงานไทยการใช้ชีวิตและทำงานในไต้หวัน จำนวน 40,000 แผ่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าคู่สายวงจรเช่าสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังศุููนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้าง จำนวน 3 วงจร
การจัดซื้อจัดจ้าง
​เผยเดือนมกราคม 2560 ต้องการแรงงานเพิ่มกว่า 80,000 อัตรา มีงานทำกว่า 20,000 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
แรงงานวัยเก๋า ใช้บริการศูนย์ทะเบียนจัดหางานผู้สูงอายุ พบได้รับการบรรจุงานแล้วกว่า 140 ราย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​แรงงานลาวเฮ ! ทางการลาวเตรียมส่งคนตรวจสัญชาติ ดีเดย์ เดือนพฤษภาคมศกนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
นัดพบแรงงาน
แผนการจัดการนัดพบแรงงาน
นัดพบแรงงาน
แผนการจัดการนัดพบแรงงาน
นัดพบแรงงาน
แผนการจัดการนัดพบแรงงาน
นัดพบแรงงาน
แผนการจัดการนัดพบแรงงาน
นัดพบแรงงาน
แผนการจัดการนัดพบแรงงาน
นัดพบแรงงาน
แผนการจัดการนัดพบแรงงาน
​ย้ำ ! นายจ้างในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำเร่งพาแรงงานต่างด้าว ไปต่อใบอนุญาตฯ ด่วน…ภายใน 31 มีนาคมศกนี้ พ้นกำหนดถูกจับ ปรับเป็นแสน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบการออกบัตรใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวในศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
​อย่าหลงเชื่อ นายหน้าเถื่อนชวนทำงานนวดที่กาตาร์ผ่านทาง Facebook
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จัดซื้อฉากกั้นพื้นที่ทำงาน (Partition) พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
​คนหางานมีเฮ รับสมัครแรงงานไทยไปไต้หวันด่วน!
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
นัดพบแรงงาน
แผนการจัดการนัดพบแรงงาน
‹ First  < 336 337 338 339 340 >  Last ›