รายการ ประเภท
นัดพบแรงงาน
แผนการจัดการนัดพบแรงงาน
นัดพบไอที
แผนการจัดตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
นัดพบไอที
แผนการจัดตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
นัดพบไอที
แผนการจัดตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
นัดพบไอที
แผนการจัดตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
นัดพบไอที
แผนการจัดตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
​แรงงานต่างด้าวร้องทุกข์ได้ทางเว็บไซต์ ผ่านระบบ“DoE Help Me”
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบการออกบัตรใบอนุญาติทำงานแรงงานต่างด้าวในศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
​เตือน ! อย่าหลงเชื่อบริษัทจัดหางาน อ้างส่งทำงานเรือสำราญในต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กรมการจัดหางานเผย! ปี 2559 แรงงานไทยมีรายได้กว่า 500 ล้านบาท จากการเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและฟินแลนด์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​เปิดต่อครั้งสุดท้าย แรงงานต่างด้าวประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2560 หากพบยังลักลอบจ้างทำงานจับปรับสูงสุด 100,000 บาท/คน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการตามโครงการพัฒนาระบบการออกบัตรในอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวในศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการพัฒนาระบบการออกบัตรใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวในศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง(เฉพาะการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงาน เตรียมพัฒนาฝีมือแรงงานต่างด้าว หวังแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานกึ่งไร้ทักษะ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​นิทรรศการ “นัดพบแรงงาน” สร้างอาชีพ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส(ปิ่นเกล้า)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริการข้อมูลบุคคลและข้อมูลชีวมาตรและข้อมูลเชิงวิเคราะห็เพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลแรงงานต่างด้าว พร้อมอุปกรณ์ปีงบประมาณ 2560
การจัดซื้อจัดจ้าง
​เดือนธันวาคม 59 – เดือนมกราคม 60 คนหางานยังนิยมไปทำงานไต้หวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
‹ First  < 340 341 342 343 344 >  Last ›