รายการ ประเภท
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายใต้โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ จำนวน 4 คน
การจัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมประมงและผู้ประกอบการประมงขานรับค่าจ้างขั้นต่ำแรงงานประมง 12,000 บาท พร้อมอัดสวัสดิการเพียบ ! ดึงแรงงานไทยทำงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
แรงงานไทยในดูไบ กลับไทยแล้ว หลังถูกทอดทิ้งจากนายจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จับแล้ว ! นายหน้าหลอกคนหางานไปทำงานญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์าคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 85 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงานแนะ ! นายจ้างใช้แรงงานกัมพูชาตามระบบ MOU
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการกรมการจัดหางาน จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมการจัดหางานกำหนดระยะเวลาการจ้าง 10 เดือน (1 ธันวาคม 2560 - 30 ธันวาคม 2561) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
โค้งสุดท้าย ! พิสูจน์สัญชาติแรงงานประมงทะเล – แปรรูปสัตว์น้ำ 31 ต.ค. นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
‹ First  < 341 342 343 344 345 >  Last ›