รายการ ประเภท
รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลี และทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๓
ข่าวประกาศรับสมัคร
การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ เพศหญิง
ข่าวประกาศรับสมัคร
​กรมการจัดหางาน รับสมัครคนไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี มีเงินเดือนตลอดการฝึกงานสมัครฟรี ! ตั้งแต่วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างพิมพ์แบบสำรวจข้อมูลผููู้ที่จะสำเร็จการศึกษา
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ บริษัทจัดหางานจงกวาน (ประเทศไทย) จำกัด
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ประกาศ ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ บริษัทจัดหางานอเด็คโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนส์ จำกัด
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ประกาศ ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ บริษัทจัดหางานพี.ไอ.แอล. ทีราสไทย จำกัด
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
​นายจ้างธุรกิจขนาดใหญ่ในไต้หวันยังนิยมแรงงานไทย ยื่นความจำนงรับแรงงานไทยกว่า 200 ราย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ข่าวประกาศรับสมัคร
โครงการก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ (Smart Job Smart Workers) กิจกรรมขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กรมการจัดหางานร่วมจัดงาน “บูรณาการงาน และอาชีพจังหวัดอุทัยธานี” 25 พ.ค. 2560 ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ซื้อวัสดุสำนักงานงาน จำนวน 22 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กกจ. อุ้มผู้พ้นโทษ...ปูทางอาชีพ แล้วกว่า 9,000 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กกจ. เตรียมตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ เดือนพฤษภาคมกว่า 62,000 อัตรา ย้ำ! ไม่เลือกงาน ไม่ตกงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​กระทรวงแรงงาน เข้ม ! ตรวจสอบคนต่างด้าวผิวดำชาวแอฟริกาเข้ามาทำธุรกิจค้าพลอยเมืองจันท์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
บจก.มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป
ข่าวประกาศรับสมัคร
บจก.มิตรสยามเทรดดิ้ง
ข่าวประกาศรับสมัคร
บจก.เอเชียอุตสาหกรรมโฟม
ข่าวประกาศรับสมัคร
‹ First  < 345 346 347 348 349 >  Last ›