รายการ ประเภท
เตือน คนหางานระวังถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน ขยายตลาดแรงงานพ่อครัวแม่ครัวไทยในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางานฝึกเข้มพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มุ่งเน้นเจ้าหน้าที่มีระเบียบวินัย เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าไปทำงานที่ไต้หวัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 26 สิงหาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน ออกพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศระบุหลักประกันต้องไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่บัดนี้..
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน..เผยช่วงเดือนกรกฎาคม คนหางานนิยมไปทำงานฟินแลนด์และสวีเดน พบระงับการเดินทางไปเกาหลีใต้มากที่สุด 116 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จบแล้วได้งานเลย!! - รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง
ข่าวประกาศรับสมัคร
กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครชายไทยไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล สมัครวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวดี สจก.8 จัดงาน นัดพบแรงงาน 5-6 สิงหาคมนี้ ที่ห้างนัมเบอร์วันพลาซ่า รามคำแหง 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครพนักงานนวดไปทำงานประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 สิงหาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โอกาสดี ของแรงงานไทยไปทำงานพ่อครัว - แม่ครัวในต่างประเทศ มีรายได้ 40,000 - 90,000 บาทต่อเดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เตือน สาธารณรัฐเกาหลีไม่รับชาวต่างชาติไปทำงานตำแหน่งพนักงานนวด สงวนไว้เฉพาะคนพิการทางสายตาของสาธารณรัฐเกาหลีเท่านั้น
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน..ขยายเวลานำส่งเงินกองทุนส่งกลับ คนต่างด้าวถึงปี 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน ตั้งศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้าง ในจ.ตาก สระแก้ว และหนองคาย ให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวก่อนเข้ามาทำงานในประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศ.. แรงงานต่างด้าวบัตรผู้ไม่มีสถานะสัญชาติไทย/บัตรแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานก่อนจึงสามารถเปลี่ยนนายจ้าง เปลี่ยนท้องที่ทำงานหรือสถานที่ทำงานได้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน 3 แห่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน เผย ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ 2 แห่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โค้งสุดท้าย ! จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เมียนมา ลาว และกัมพูชา ภายใน 29 กรกฎาคม 2559 พ้นกำหนดพบผิดเป็นจับ ปรับเป็นแสน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
12 ก.ค. 59 นัดพบแรงงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที 6 ชั้น M อาคารเอสซีพลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 349 350 351 352 353 >  Last ›