ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
นายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ e-workpermit.doe.go.th ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. - 13 ก.พ. 2564 เพื่อไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ทำอย่างไรถึงไม่ถูกหลอกลวง
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการทดสอบทักษะฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรมสำหรับแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นประเภทแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System)ครั้งที่ 9 ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ และก่อสร้าง
กระทรวงแรงงานปลดล็อคเงื่อนไขการเข้าร่วม Co - Payment
แนวทางการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ทั้งกรณีคนต่างด้าวมีนายจ้าง และกรณีคนต่างด้าวไม่มีนายจ้าง
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9 ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ (เพศชาย)
แจ้งเตือนภัย VISA USA
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มารตการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของใต้หวัน ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูหนาว
โฆษณาจัดหางานต้องได้รับอนุญาต
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนคนงานที่ไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ให้ตรวจสอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของตนเอง
กรมการจัดหางาน เชิญชวนแรงงานไทยทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นเพื่อประกอบการยื่นขอ Visa ทำงานสถานะแรงงานมีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนภัยผู้ที่ประสงค์จะขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
นโยบายลดการพึ่งพิงแรงงานต่างชาติของประเทศมาเลเซีย
แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพ (Beware of Scammers) หลอกลวงการทำวีซ่าและการไปทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา
รมว.แรงงาน แจงเงื่อนไข จ้างงานเด็กจบใหม่ เพิ่มวุฒิ ม.6 ในโควตา
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ภายใต้งาน JOB EXPO THAILAND 2020
กำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสถานที่ฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม สำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS)
ข่าวดี มติ ครม. เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด ขอรับใบอนุญาตทำงานได้
รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้ความเห็นชอบเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
 < 1 2 3 4 >  Last ›