ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
กรมการจัดหางาน เชิญชวนแรงงานไทยทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นเพื่อประกอบการยื่นขอ Visa ทำงานสถานะแรงงานมีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศญี่ปุ่น
ครม.เห็นชอบ ให้คนต่างด้าว MoU ครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปอีก 2 ปี ไม่ต้องกลับประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนภัยผู้ที่ประสงค์จะขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
นโยบายลดการพึ่งพิงแรงงานต่างชาติของประเทศมาเลเซีย
แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพ (Beware of Scammers) หลอกลวงการทำวีซ่าและการไปทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา
รมว.แรงงาน แจงเงื่อนไข จ้างงานเด็กจบใหม่ เพิ่มวุฒิ ม.6 ในโควตา
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ภายใต้งาน JOB EXPO THAILAND 2020
กำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสถานที่ฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม สำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS)
ข่าวดี มติ ครม. เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด ขอรับใบอนุญาตทำงานได้
รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้ความเห็นชอบเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
สื่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Learning Materials)
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ 30/2563 เรื่อง ญี่ปุ่นอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่น
การป้องกันลมแดด หรือ Heatstroke ฐานวิถีชีวิตใหม่ 2020
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนในการดูแลและคุ้มครองคนไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาล 2020 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าและการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบฝีมือของแรงงานที่มีทักษาะเฉพาะ
ว่างงาน ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงาน อย่าตกใจ สู้ภัยโควิด - 19 ไปด้วยกัน !
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
สาธารณะรัฐเกาหลีขยายระยะเวลาจ้างแรงงานแก่แรงงานต่างชาติฯ พำนักอาศัยและทำงานต่ออีก 50 วัน
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา --- การจัดตั้งศูนย์กักกันหรือสังเกตอาการของกลุ่มผู้ป่วย จังหวัดสงขลา
 < 1 2 3 4 >  Last ›