ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ระงับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศลิเบีย
วันนัดพบแรงงาน (Songkhla Job Fair) วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
สงขลา เปิดการประชุมนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว มุ่งสร้างความรู้คุ้มครองตามกฎหมาย
พระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพ ผู้เสียชีวิตจากพายุโซนร้อน
จัดหางานจังหวัดได้ร่วมวางพวงมาลาหลวง ผู้เสียชีวิตจากเรือประมงล่ม
วันนัดพบแรงงานสงขลา ปี 2562
วันนัดพบแรงงาน (Songkhla Job Fair) | วันที่ 13 ธันวาคม 2561 | ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ด้านแรงงานสาธารณสุขและความมั่นคง จังหวัดสงขลา (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสะเดา)
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่งคงจังหวัดสงขลา พร้อมให้บริการแล้ว
เชิญชวน...นายจ้าง/สถานประกอบการลงทะเบียนแจ้งความต้องการเข้าร่วมโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน จังหวัดสงขลา ปี 2562
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญผู้ว่างงาน "สมัครพร้อมสัมภาษณ์งานทันที" กับนายจ้าง บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน ณ ศูนย์จัดหางาน สาขาหาดใหญ่ เวลา 09.00 - 15.00 น. สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 234089 / 074 - 221114
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการปฏิบัติการค้นหาเพื่อจับกุมชาวต่างชาติผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเปิดศูนย์ Job Ready Center (ที่นี่มีงานทำ)
ข่าวประชาสัมพันธ์การใช้งาน Smart Job ผ่าน Application มือถือ
ผลงานรัฐบาล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างสถานเอกราชทูตไทย ณ สิงคโปร์
วันนัดพบแรงงาน Songkhla Job Fair 22 มิถุนายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กระทรวงแรงงานโอมานระงับการออกใบอนุญาตทำงานใหม่แก่แรงงานต่างชาติ ใน 10 สาขาธุรกิจ เป็นการชั่วคราว
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยาเสพติดและบทลงโทษทางกฎหมายญี่ปุ่น
จัดหางานจังหวัดสงขลา เน้นย้ำ... ขั้นตอนการไปทำงานในประเทศมาเลเซียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (Re-entry) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
‹ First  < 3 4 5 6 7 >