ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนคนงานที่ไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ให้ตรวจสอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของตนเอง RSS