ประชาสัมพันธ์นายจ้างรีบยื่น บต.48 ผ่านระบบ ออนไลน์ RSS

 

ประชาสัมพันธ์นายจ้างรีบยื่น บต.48 ผ่านระบบ ออนไลน์ https://e-workpermit.doe.go.th/