ผู้ประกอบกิจการประมงทะเลจังหวัดสงขลา เดินหน้าจ้างแรงงานนำเข้า MOU RSS

 

ผู้ประกอบกิจการประมงทะเลจังหวัดสงขลา เดินหน้านำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานบนเรือประมงตามระบบ MOU

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร จัดหางานจังหวัดสงขลา ได้เปิดเผยว่า ผู้ประกอบกิจการประมงทะเลในจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาเข้ามาทำงานบนเรือประมง ตามระบบ MOU เพื่อเป็นการจ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

จัดหางานจังหวัดสงขลา ได้กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้มีนายจ้างผู้ประกอบกิจการประมงทะเลได้ยื่นคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงาน จำนวน 8 ราย แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาจำนวน 366 คน และมีแรงงานต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว จำนวน 39 คน (นายจ้าง 2 ราย)