ขอเชิญร่วมงานวันมหกรรมอาชีพสงขลา วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา RSS