ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน New
QR CODE เข้าร่วมกลุ่มไลน์ อธิบาย ทำความเข้าใจก่อนสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการเฉพาะกิจ ผ่านระบบ ZOOM
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานราชการ สจจ.สข
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ใบสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์) และการกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
คู่มือตำแหน่งงานว่าง (เพิ่มเติม)
คู่มือตำแหน่งงานว่าง
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 31 มีนาคม 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 25 มีนาคม 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 17 มีนาคม 2564
 1 2 3 >  Last ›