ประชาสัมพันธ์ รับสมัครฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น RSS

 

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานจังหวัดสงขลา กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ (รุ่นที่ 2) หลักสูตร “ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากผงชงเครื่องดื่ม” 

โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ  บริษัท เอสแอล อินดัสทรี จำกัด (ช้างทอง และ 555) แสกนคิวอาร์โค้ด หรือคลิก https://forms.gle/9PmSW6mcrs4mACXz8