สจจ.สุโขทัย จัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร "การทำไข่เค็มกะทิและการทำบรรจุภัณฑ์จากไม้ไผ่" RSS

 

***สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร "การทำไข่เค็มกะทิและการทำบรรจุภัณฑ์จากไม้ไผ่" วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร "การทำไข่เค็มกะทิและการทำบรรจุภัณฑ์จากไม้ไผ่" ตามโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโซกเปือย หมู่ที่ 7 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อำนวยการโดยนายนิพนธ์ ดาวัลย์ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย