สจจ.สุโขทัย เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ และการทำงานของคนต่างด้าวในเขตพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย RSS

 

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายนิพนธ์ ดาวัลย์ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนายมนูญ นุกูลรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบสถานประกอบการและการทำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย รวม 4 แห่ง พบการจ้างคนไทยทำงาน จำนวน 12 คน พบคนต่างด้าวทำงาน สัญชาติลาว จำนวน 4 คน และสัญชาติอินเดีย จำนวน 1 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจ้างคนต่างด้าวตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนด่าวด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ประชาสัมพันธ์เรื่อง แรงงานต่างด้าว เข้า – ออกงาน ต้องแจ้งกรมการจัดหางาน หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน และประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 – 2563 ให้กับแรงงานต่างด้าวและนายจ้างได้รับทราบ