กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 RSS

 

โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยจัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร "การทำน้ำพริกสูตรโบราณบ้านโคกกะทือ" พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกกะทือ หมู่ที่ 5 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อำนวยการโดยนายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย