กิจกรรมเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ อำเภอคีรีมาศ RSS

 

วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2564 นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนางนพวรรณ นะสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่ดำเนินโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ กิจกรรมเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จำนวน 2 ตำบลได้แก่ ตำบลบ้านน้ำพุ และตำบลศรีคีรีมาศ เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานจัดหางาน แก่ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนทั่วไป