กิจกรรมเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ อำเภอบ้านด่านลานหอย RSS

 

กิจกรรมเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ อำเภอบ้านด่านลานหอย

วันที่ 18 และวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายเจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่ดำเนินโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ กิจกรรมเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลวังตะคร้อ และตำบลหนองหญ้าปล้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานจัดหางาน แก่ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนทั่วไป