โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา RSS

 

โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยจัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร "การสานตะกร้าเชือกมัดฟาง" พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2564 ณ 18/5 หมู่ที่ 6 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย อำนวยการโดยนายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย