ออกประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานจัดหางาน RSS

 

วันที่ 22 มีนาคม 2560 นายพิทูร ดำสาคร จัดหางานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานจัดหางาน ตามแบบสำรวจการขาดแคลนแรงงานและความต้องการ นายจ้าง/สถานประกอบการ ในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย และอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย