กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้ต้องขัง RSS

 

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางประภา ธีระเดชะชาติ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย และนางสาวพัชราภรณ์ คำปาตัน  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง โดยบูรณาการร่วมกับโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง "การแนะแนวอาชีพและการสมัครงาน" และการสาธิตและทดลองปฏิบัติอาชีพอิสระ "การทำขนมจีบและการทำแซนวิช" ณ หอประชุมรามคำแหง ค่ายรามคำแหงมหาราช ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 86 คน