สจจ.สุโขทัย จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 RSS

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นางประภา ธีระเดชะชาติ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งตำแหน่งงานว่างเข้าร่วมงาน จำนวน 82 แห่ง 118 ตำแหน่ง 1,035 อัตรา แยกเป็นตำแหน่งงานว่างในจังหวัด จำนวน 38 แห่ง 61 ตำแหน่ง 283 อัตรา ตำแหน่งงานว่างต่างจังหวัด จำนวน 44 แห่ง 57 ตำแหน่ง 752 อัตรา นายจ้างมารับสมัครและสัมภาษณ์งานด้วยตนเอง จำนวน 4 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 62 คน ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำนวน 43 คน ผู้ลงทะเบียนประสงค์จะรับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 4 คน ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 7 คน   

          ทั้งนี้ คาดว่าผู้สมัครงานจะได้รับการบรรจุงานในเบื้องต้น จำนวน 11 คน