เปิดศูนย์บริการจัดหางานคนพิการและผู้สูงอายุ จังหวัดสุโขทัย RSS

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายสันติ นันตสุวรรณ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปิดศูนย์บริการจัดหางานคนพิการและผู้สูงอายุจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย