วันที่ 18 ตุลาคม 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมออกหน่วยบริการจัดหางานเคลื่อนที่ RSS

 

วันที่พฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 นางอนุวรรณ  แสงประเสริฐ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนบ้านวังไทร หมู่ที่ 2 ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายไมตรี  ไตรติลานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดกิจกรรม