วันที่ 14 ตุลาคม 2561 นางอนุวรรณ แสงประเสริฐ จัดหางานจังหวัดสุโขทัยร่วมกิจกรรมจิตอาสา RSS

 

วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2561 นางอนุวรรณ แสงประเสริฐ จัดหางานจังหวัดสุโขทัยร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี  ด้วยหัวใจ" ภายใต้ชื่อ "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอตุเดชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลาง โดยมีนายไมตรี ไตรติลานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธิ