"ของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน จังหวัดสุโขทัย รับ - ส่งแรงงานกลับบ้านปลอดภัย" RSS

 

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรม "ของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน จังหวัดสุโขทัย รับ - ส่งแรงงานกลับบ้านปลอดภัย" ตามนโยบายท่านไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในการส่งความสุขให้ชาวสุโขทัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุโขทัย โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 
1. การให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำ เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน
2. รับลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ ต่างประเทศ 
3. การให้คำปรึกษา แนะนำ รับสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40
4. การสาธิตอาชีพ
5. การให้บริการตรวจเช็ค/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
6. บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม