สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ เดือนมิถุนายน 2562 RSS

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 นายนิพนธ์ ดาวัลย์ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนบ้านสามหลัง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้ารับบริการจำนวน 54 คน โดยมีนายสุมิตร เกิดกล่ำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการ