ส่งมอบตู้งาน (Job Box) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย RSS

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายนิพนธ์ ดาวัลย์ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนางทัศนีย์  พงษ์ภู่ นักวิชาการแรงงานชำนาญการและเจ้าหน้าที่ ได้ส่งมอบตู้งาน (Job Box ) จำนวน 1 ตู้ ซึ่งย้ายจากจุดติดตั้งเรือนจำอำเภอสวรรคโลก เนื่องจากมีผู้ใช้บริการน้อย และได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งเป็นพื้นที่บริเวณหน้าอาคาร 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อให้บริการประชาชนโดยเฉพาะนักศึกษาที่ต้องการหางานทำ ให้สามารถหางานได้สะดวกรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสมัครงาน