สถานการณ์แรงงาน

สถิติแรงงานจังหวัดสุโขทัย


จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม-กันยายน 2559)
จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 2 ปี 2559 (เมษายน-มิถุนายน 2559)
จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 1 ปี 2559 (มกราคม-มีนาคม 2559)
จำนวนประชากร 15 ปัขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม 2558)
จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 4 ปี 2558 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)
จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 3 ปี 2558 (กรกฎาคม-กันยายน 2558)
จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน-มิถุนายน 2558)สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย (รายไตรมาส)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน - มิถุนายน 2560

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม - มีนาคม 2560)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย รายปี 2559 (มกราคม - ธันวาคม 2559)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 2 ปี 2559 (เมษายน - มิถุนายน 2559)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 1 ปี 2559 (มกราคม - มีนาคม 2559)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย รายปี 2558 (มกราคม - ธันวาคม 2558)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 4 ปี 2558 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน - พฤษภาคม 2558)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 1 ปี 2558 (มกราคม - มีนาคม 2558)สรุปสถานการแรงงานในจังหวัดสุโขทัย (รายประจำเดือน)

FILE PDF

 1. ประจำเดือนตุลาคม 2558
 2. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
 3. ประจำเดือนธันวาคม 2558
 4. ประจำเดือนมกราคม 2559
 5. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
 6. ประจำเดือนมีนาคม 2559
 7. ประจำเดือนเมษายน 2559
 8. ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
 9. ประจำเดือนมิถุนายน 2559
 10. ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
 11. ประจำเดือนสิงหาคม 2559
 12. ประจำเดือนกันยายน 2559
 13. ประจำเดือนตุลาคม 2559
 14. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
 15. ประจำเดือนธันวาคม 2559
 16. ประจำเดือนมกราคม 2560
 17. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 18. ประจำเดือนมีนาคม 2560
 19. ประจำเดือนเมษายน 2560
 20. ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 21. ประจำเดือนมิถุนายน 2560
 22. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 23. ประจำเดือนสิงหาคม 2560
 24. ประจำเดือนตุลาคม 2560
 25. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 26. ประจำเดือนธันวาคม 2560
 27. ประจำเดือนมกราคม 2561
 28. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561