ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
การตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) New
รายละเอียดการสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
กกจ. ไม่ทอดทิ้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้กู้ยืมกองทุนฯ อัตราดอกเบี้ย 0%
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการ กลุ่มนิติกร สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานนโยบายเเละแผนพลังงาน จำนวน 1 อัตรา
วันนัดพบแรงงานย่อย 2563
เตือน! ขอให้คนงานไทยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประกวดบุคคลตัวอย่างสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากการทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ความเหมาะสมการจ้างงานของนายจ้างบริษัท Imperial Pacific (CNMI),LIC. เกาะไซปันละเมิดและฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างแรงงานต่างชาติ
แผนการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคฯโครงการ IM Japan ประจำปี ๒๕๖๓
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามมติ ค.ร.ม วันที่ 20 สิงหาคม 2562
การปฏิบัติตนขณะทำงานและพำนักอยู่ในไต้หวัน
โทษเมาแล้วขับในไต้หวัน
ประชาสัมพันธ์ เรื่องสำนักงานแรงงานไทย ไทเป เตือนแรงงานไทยจากการรับแจกซิมการ์ดโทรศัพท์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามนำผลิตภัณฑ์เกษตรและสัตว์ต้องห้ามเข้าสาธารณรัฐเกาหลี
ประชาสัมพันธ์ความเหมาะสมการจ้างงานของนายจ้างบริษัท Imperial Pacific (CNMI),LIC.เกาะไซปันละเมิดและฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างแรงงานต่างชาติ
ที่ตั้งสำนักงานใหม่ของสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง
โปรดระวัง!! ถูกหลอกลวงไปทำงานและเรียนในใต้หวัน
ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์
แจ้งเตือน !!! คนไทยตรวจสอบสถานที่ทำงานที่น่าเชื่อถือผ่านกรมการจัดหางานก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
เตือน !!! กรมการจัดหางานยังไม่เปิดรับสมัครไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์
 1 2 3 >