ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
จ้างงานเด็กจบใหม่ รัฐช่วยอุดหนุนค่าจ้างครึ่งหนึ่ง (Co-payment) New
รมว.แรงงาน สั่งการ กรมการจัดหางานตรวจสอบ “ไทยมีงานทำ” พร้อมประสานบริษัทแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ขอเชิญร่วมงาน Job Expo Thailand 2020
สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ เดือนกรกฎาคม 2563
กรมการจัดหางาน ขอแรงงานไทย สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ก่อนไปทำงานตปท. เพื่อสิทธิประโยชน์
แรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ทำ Part-time
แรงงานต่างชาติที่เคยมีใบอนุญาต ทำงานในไทยได้ถึง 31 มีนาคม 2565
การป้องกันลมแดด หรือ Heatstroke ฐานวิถีชีวิตใหม่ 2020
สื่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Learning Materials)
รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้ความเห็นชอบเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
เชิญใช้บริการของกรมการจัดหางานผ่านระบบ E –Service
ระบบการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (E-lnform)
การตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายละเอียดการสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
กกจ. ไม่ทอดทิ้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้กู้ยืมกองทุนฯ อัตราดอกเบี้ย 0%
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการ กลุ่มนิติกร สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานนโยบายเเละแผนพลังงาน จำนวน 1 อัตรา
วันนัดพบแรงงานย่อย 2563
เตือน! ขอให้คนงานไทยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประกวดบุคคลตัวอย่างสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากการทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ความเหมาะสมการจ้างงานของนายจ้างบริษัท Imperial Pacific (CNMI),LIC. เกาะไซปันละเมิดและฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างแรงงานต่างชาติ
 1 2 3 >