ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงงานในธุรกิจ SME's New
มาตรการการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) เข้ามา - ออกไปจากจังหวัดจันทบุรี เพื่อการทำงาน
ชุดความรู้ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน
ห้าม ! เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เตือนนายจ้าง จ้างคนต่างด้าวทำงานแบบผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจำทั้งปรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine : AQ) และอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการกักกันสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารแรงงานไทยที่เดินทางเข้าไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
จัดหางานจังหวัดสุโขทัย ให้บริการสอดรับกับมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังโควิด 19
ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด
สุโขทัย ยกการ์ดให้สูง DMHTT ป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่
ข้อมูลการขอวัคซีนพาสปอร์ต
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย
จัดหางานจังหวัดสุโขทัย ดูแลแรงงานต่างด้าว ช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด19
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการปรับเทียบเพื่อเดินทางกลับ (Return Recalibration Programme) และโครงการปรับเทียบเพื่อจ้างงาน (Employment Recalibration Programme) ของรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อแจ้งที่สำคัญสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทนในประเทศญี่ปุ่น ที่ประสบปัญหาเนื่องจากการตั้งครรภ์ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
จ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษหนักปรับเป็นแสน
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (chatbot)
ข่าวประชาสัมพันธ์ การชะลอเดินทางเข้าไต้หวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล
 1 2 3 >  Last ›