ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
กรมการจัดหางาน ห่วงแรงงานไทยในซูดาน เร่งลงพื้นที่ปลอบขวัญครอบครัวแรงงาน
กรมการจัดหางาน กวาดล้างเพจปลอม ใช้ “LOGO กรมการจัดหางาน” รับสมัครงานผ่านสื่อโซเชียล
ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดคลิปวีดีโอ Tik Tok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ เตือนแรงงานไทย/คนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานในประเทศจอร์แดน
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสุโขทัย
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2566 – 29 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมการจัดหางาน
ขั้นตอนการยื่นต่อใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยรับสมัครงานพร้อมเรียนต่อวุฒิ ปวส. (โครงการ 3 ม.)
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
การจัดทำทะเบียนประวัติผู้ติดตามคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ความต้องการแรงงานทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Worker : SSW) ไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนแรงงานที่ไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ให้ตรวจสอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของตนเอง
 1 2 3 >  Last ›