ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน New
มาตรการการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป New
มาตรการการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าสวีเดน ฤดูกาลปี 2022 New
เชิญชวน...ผู้สนใจไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย ลงทะเบียนในระบบ e-Service กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เพื่อแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 6 ร้าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ บทลงโทษตามข้อกฎหมายประเทศญี่ปุ่น คดีลักทรัพย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
อัตราค่าใช้จ่ายของคนหางานในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ/ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาดด้วยวาจา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบียเปิดรับแรงงานไทยเข้าไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย
แจ้งงดให้บริการภายในอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยเป็นการชั่วคราว
กระทรวงแรงงานไต้หวัน อนุญาตให้นายจ้างนำเข้าแรงงานเดินทางมาทำงานในไต้หวัน
สิทธิประโยชน์การรับเงินบำเหน็จชราภาพของแรงงานไทยในไต้หวัน
การลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
ลด ละ เลิก การใช้โฟมและพลาสติก เพื่อสุขภาพที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
แนะนำวิธีการทิ้ง ชุดทดสอบแอนติเจนที่ใช้แล้ว
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครด่วน!ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยี Digital เพื่อเพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์ รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน
ด่วน ! เปิดลงทะเบียนรอบ 2 สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ลงทะเบียนในรอบแรก หรือเปลี่ยนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงงานในธุรกิจ SME's
ภาพพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
 1 2 3 >  Last ›