ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2566 – 29 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมการจัดหางาน
ขั้นตอนการยื่นต่อใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยรับสมัครงานพร้อมเรียนต่อวุฒิ ปวส. (โครงการ 3 ม.)
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
การจัดทำทะเบียนประวัติผู้ติดตามคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ความต้องการแรงงานทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Worker : SSW) ไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนแรงงานที่ไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ให้ตรวจสอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของตนเอง
ประชาสัมพันธ์ นายจ้าง แรงงานสัญชาติลาว หน่วยงานลาวได้มาดำเนินการอนุมัติบัญชีรายชื่อ (Namelist) เพื่อประกอบการขอมีหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับใหม่ ให้กับแรงงานสัญชาติลาวในประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 พ.ย. 2565
ด่วน ! นายจ้างที่มีแรงงานเมียนมาที่เอกสารรับรองบุคคล (CI) หมดอายุ ให้เร่งไปดำเนินการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ นายจ้าง แรงงานต่างด้าว มติ ครม. 5 ก.ค. 2565 เร่งดำเนินการช่วงที่ 2 ก่อนวันที่ 15 ต.ค. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ การทบทวนข้อกำหนดตามมาตรการการเข้าเมืองฉบับใหม่ ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศ นายจ้างสามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2565 จากระบบได้แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย
ข่าวประชาสัมพันธ์ การยุติโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรของออสเตรเลีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
 1 2 3 >  Last ›