ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย
ข่าวประชาสัมพันธ์ การยุติโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรของออสเตรเลีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ การปรับหมวดสาขาอาชีพแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น (Specified Skilled Worker)
มาตราการการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2022 ข้อมูลวันที่ 02-06-65
การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งวีซ่าขอกลับเข้าประเทศของแรงงานต่างชาติภาคเกษตรในอิสราเอล
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น (สาขาการเกษตร และสาขางานอุตสาหกรรมบริการอาหาร)
ข่าวดี รับสมัคร นักศึกษาจบใหม่ คนหางานที่มีทักษะภาษาอังกฤษ ทำงานบนเรือสำราญมากกว่า 1,000 อัตรา
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
มาตรการการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
เชิญชวน...ผู้สนใจไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย ลงทะเบียนในระบบ e-Service กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เพื่อแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 6 ร้าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ บทลงโทษตามข้อกฎหมายประเทศญี่ปุ่น คดีลักทรัพย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
อัตราค่าใช้จ่ายของคนหางานในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ/ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาดด้วยวาจา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบียเปิดรับแรงงานไทยเข้าไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย
แจ้งงดให้บริการภายในอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยเป็นการชั่วคราว
 < 1 2 3 4 >  Last ›