ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 6 ร้าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ บทลงโทษตามข้อกฎหมายประเทศญี่ปุ่น คดีลักทรัพย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
อัตราค่าใช้จ่ายของคนหางานในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ/ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาดด้วยวาจา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบียเปิดรับแรงงานไทยเข้าไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย
แจ้งงดให้บริการภายในอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยเป็นการชั่วคราว
กระทรวงแรงงานไต้หวัน อนุญาตให้นายจ้างนำเข้าแรงงานเดินทางมาทำงานในไต้หวัน
สิทธิประโยชน์การรับเงินบำเหน็จชราภาพของแรงงานไทยในไต้หวัน
การลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
ลด ละ เลิก การใช้โฟมและพลาสติก เพื่อสุขภาพที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
แนะนำวิธีการทิ้ง ชุดทดสอบแอนติเจนที่ใช้แล้ว
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครด่วน!ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยี Digital เพื่อเพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์ รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน
ด่วน ! เปิดลงทะเบียนรอบ 2 สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ลงทะเบียนในรอบแรก หรือเปลี่ยนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงงานในธุรกิจ SME's
ภาพพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงงานในธุรกิจ SME's
มาตรการการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) เข้ามา - ออกไปจากจังหวัดจันทบุรี เพื่อการทำงาน
ชุดความรู้ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน
ห้าม ! เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 < 1 2 3 4 >  Last ›