ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
กระทรวงแรงงานไต้หวัน อนุญาตให้นายจ้างนำเข้าแรงงานเดินทางมาทำงานในไต้หวัน
สิทธิประโยชน์การรับเงินบำเหน็จชราภาพของแรงงานไทยในไต้หวัน
การลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
ลด ละ เลิก การใช้โฟมและพลาสติก เพื่อสุขภาพที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
แนะนำวิธีการทิ้ง ชุดทดสอบแอนติเจนที่ใช้แล้ว
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครด่วน!ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยี Digital เพื่อเพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์ รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน
ด่วน ! เปิดลงทะเบียนรอบ 2 สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ลงทะเบียนในรอบแรก หรือเปลี่ยนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงงานในธุรกิจ SME's
ภาพพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงงานในธุรกิจ SME's
มาตรการการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) เข้ามา - ออกไปจากจังหวัดจันทบุรี เพื่อการทำงาน
ชุดความรู้ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน
ห้าม ! เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เตือนนายจ้าง จ้างคนต่างด้าวทำงานแบบผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจำทั้งปรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine : AQ) และอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการกักกันสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารแรงงานไทยที่เดินทางเข้าไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
จัดหางานจังหวัดสุโขทัย ให้บริการสอดรับกับมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังโควิด 19
ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด
สุโขทัย ยกการ์ดให้สูง DMHTT ป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่
ข้อมูลการขอวัคซีนพาสปอร์ต
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›