ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (chatbot)
ข่าวประชาสัมพันธ์ การชะลอเดินทางเข้าไต้หวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอความช่วยเหลือ (SOS) / ศูนย์ให้คำปรึกษากรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
สรุปสาระสำคัญ ประกาศจังหวัดสุโขทัย ฉบับที่ 32 และ ฉบับที่ 33
การให้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ผ่านระบบออนไลน์ (ผู้รับบริการไม่ต้องใช้บริการ ณ สำนักงานฯ)
คู่มือวิธีการใช้บริการ ระบบ e-Service การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ และแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (Re-entry)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับงานบริบาลและทดสอบทักษะฝีมือด้านงานบริบาลของแรงงานที่มีทักษะฝีมือ (Specified Skilled Workers)
ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตะหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานนิติกร
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ(กัมพูชา ลาว และเมียนมา)ตามมติครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน Sukhothai Job Fair 2020
จ้างงานเด็กจบใหม่ รัฐช่วยอุดหนุนค่าจ้างครึ่งหนึ่ง (Co-payment)
รมว.แรงงาน สั่งการ กรมการจัดหางานตรวจสอบ “ไทยมีงานทำ” พร้อมประสานบริษัทแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ขอเชิญร่วมงาน Job Expo Thailand 2020
สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ เดือนกรกฎาคม 2563
กรมการจัดหางาน ขอแรงงานไทย สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ก่อนไปทำงานตปท. เพื่อสิทธิประโยชน์
แรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ทำ Part-time
แรงงานต่างชาติที่เคยมีใบอนุญาต ทำงานในไทยได้ถึง 31 มีนาคม 2565
‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›