ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
การป้องกันลมแดด หรือ Heatstroke ฐานวิถีชีวิตใหม่ 2020
สื่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Learning Materials)
รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้ความเห็นชอบเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
เชิญใช้บริการของกรมการจัดหางานผ่านระบบ E –Service
ระบบการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (E-lnform)
การตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายละเอียดการสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
กกจ. ไม่ทอดทิ้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้กู้ยืมกองทุนฯ อัตราดอกเบี้ย 0%
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการ กลุ่มนิติกร สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานนโยบายเเละแผนพลังงาน จำนวน 1 อัตรา
วันนัดพบแรงงานย่อย 2563
เตือน! ขอให้คนงานไทยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประกวดบุคคลตัวอย่างสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากการทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ความเหมาะสมการจ้างงานของนายจ้างบริษัท Imperial Pacific (CNMI),LIC. เกาะไซปันละเมิดและฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างแรงงานต่างชาติ
แผนการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคฯโครงการ IM Japan ประจำปี ๒๕๖๓
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามมติ ค.ร.ม วันที่ 20 สิงหาคม 2562
การปฏิบัติตนขณะทำงานและพำนักอยู่ในไต้หวัน
โทษเมาแล้วขับในไต้หวัน
ประชาสัมพันธ์ เรื่องสำนักงานแรงงานไทย ไทเป เตือนแรงงานไทยจากการรับแจกซิมการ์ดโทรศัพท์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามนำผลิตภัณฑ์เกษตรและสัตว์ต้องห้ามเข้าสาธารณรัฐเกาหลี
ประชาสัมพันธ์ความเหมาะสมการจ้างงานของนายจ้างบริษัท Imperial Pacific (CNMI),LIC.เกาะไซปันละเมิดและฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างแรงงานต่างชาติ
‹ First  < 3 4 5 6 7 >