กรมการจัดหางาน เตือน อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้าง ให้สมัครเรียนภาษาเกาหลีแล้วสามารถจัดส่งไปทำงานเกาหลีได้ RSS

 

กรมการจัดหางาน เตือนคนหางานระวังถูกหลอกให้สมัครเรียนภาษาเกาหลีกับโรงเรียนสอนภาษาเกาหลี โดยโฆษณาชวนเชื่อแอบอ้างเกินจริงทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าโรงเรียนสามารถจัดส่งไปทำงานเกาหลีได้แน่นอน ซึ่งการไปทำงานเกาหลีนายจ้างจะเป็นคนคัดเลือกคนหางานด้วยตนเองเท่านั้น
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ปัจจุบันคนหางานนิยมไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) โดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งระบบ EPS กำหนดให้คนหางานต้องสอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ตามที่ทางการเกาหลีกำหนดจึงจะเดินทางไปทำงานได้ ดังนั้นจึงต้องสมัครเข้าทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีก่อนเป็นอันดับแรก ด้วยเหตุนี้โรงเรียนที่เปิดสอนภาษาเกาหลีสำหรับการไปทำงานตามระบบ EPS จึงเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้กรมการจัดหางานพบว่าโรงเรียนเอกชนที่สอนภาษาเกาหลีบางแห่งโฆษณาชวนเชื่อทาง ไลน์ เฟสบุ๊ค ว่าสามารถส่งไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีได้แน่นอน หรือหากสอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี
ทางสาธารณรัฐเกาหลีจะรับรองงานและเดินทางไปทำงานได้ทันที หรือทางโรงเรียนหานายจ้างไว้ให้สำหรับคนที่สอบผ่านแล้ว เป็นต้น ซึ่งเป็นการแอบอ้างเกินความเป็นจริง ทั้งนี้กรมการจัดหางานได้ดำเนินคดีกับโรงเรียนเอกชนดังกล่าวแล้วหลายราย
กรมการจัดหางาน จึงขอเตือนว่าอย่าหลงเชื่อการโฆษณาแอบอ้างดังกล่าว เนื่องจากเมื่อคนหางาน
สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีแล้ว นายจ้างทางสาธารณรัฐเกาหลีจะเป็นผู้คัดเลือกคนหางานด้วยตนเอง คนหางานหรือบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการคัดเลือกคนหางานได้
ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 02-245-6706-7 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694