ไปทำงานไต้หวันตรวจสอบสัญญาจ้าง และสถานที่ทำงานให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ RSS

 

กรมการจัดหางานเตือนคนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานในไต้หวันตรวจสอบสัญญาจ้าง สถานที่ทำงาน สภาพการทำงาน และสวัสดิการให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ พบคนไทยส่วนใหญ่นิยมไปทำงานไต้หวันมีรายได้ส่งกลับประเทศปีละประมาณ 87,000 ล้านบาท

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แรงงานไทยได้รับอนุญาตให้ไปทำงานต่างประเทศมากกว่า 230,000 คน เฉลี่ยปีละเกือบ 120,000 คน มีรายได้ส่งกลับประเทศปีละประมาณ 87,000 ล้านบาท โดยเดินทางไปทำงานไต้หวันมากที่สุด จำนวนกว่า 56,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานในตำแหน่งผลิตภัณฑ์โลหะ/สิ่งทอ/เครื่องจักรกล/ผลิตภัณฑ์พลาสติก/อิเล็กทรอนิกส์/ก่อสร้าง/ผลิตภัณฑ์อาหาร โดยนายจ้างไต้หวันชื่นชอบแรงงานไทยเพราะมีความขยัน สู้งาน และอดทน อย่างไรก็ตาม จากการที่คนหางานนิยมไปทำงานในไต้หวันเพิ่มมากขึ้นอาจเป็นช่องทางให้กลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงคนหางานได้ กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนหางานทราบว่าการทำงานในไต้หวันนั้นจะมีการเก็บเงินค่าดูแลแรงงานต่างชาติในไต้หวัน ประมาณ 5,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือน แบ่งเป็น ค่าล่ามดูแลคนงาน ค่าอาหาร,ที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าประกันภัยแรงงาน ซึ่งระบบการดูแลคนงานในไต้หวันปัจจุบันมีมาตรฐานเพราะไต้หวันระมัดระวังเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์ โดยในส่วนของการพิจารณาอนุญาตการจดทะเบียนคู่ค้ากับบริษัทจัดหางานไทยนั้น กรมการจัดหางานได้ขอความร่วมมือสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) กรุงไทเปและสาขาเมืองเกาสงให้ตรวจสอบบริษัทจัดหางานในไต้หวันที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทจัดหางานไทยให้มีเจ้าหน้าที่ และล่ามให้การดูแลคนงานไทยให้เพียงพอซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมามีการร้องทุกข์ของคนงานที่เดินทางไปทำงานไต้หวันโดยการจัดส่งของบริษัทจัดหางาน จำนวน 12 ราย โดยกรมการจัดหางานได้ให้ความช่วยเหลือแล้วทุกราย

นายอารักษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาของแรงงานไทยที่เกิดจากนายจ้างไต้หวันที่ผ่านมามีจำนวนไม่มากนัก โดยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายค่าล่วงเวลา ตำแหน่งงานไม่ตรงกับสัญญาจ้าง และนายจ้างปิดกิจการ ดังนั้น หากคนหางานประสงค์จะไปทำงานไต้หวันจึงควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาการจ้างงาน สถานที่ทำงาน สภาพการทำงาน สวัสดิการและค่าใช้จ่ายต่างๆ และบริษัทจัดหางานให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ และเมื่อได้ไปทำงานแล้วก็ขอให้ตั้งใจทำงาน และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอบายมุขหากประสบปัญหาขอให้ติดต่อที่สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) กรุงไทเป โทร. 02-2701-1413 และสาขาเมืองเกาสงโทร. 0-7392-7620 ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงาน สามารถขอคำปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางานโทร. 0-2245-1034 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694