ข่าวดี!! สำหรับชายไทยที่ต้องการฝึกงานประเทศญี่ปุ่น IM ครั้งที่ 1/61 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 3 เม.ย. 61 RSS