ขอเชิญชาวแรงงานสุโขทัย ที่ว่างงาน, อยากเปลี่ยนงาน และน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษา ที่ต้องการหางานทำระหว่างปิดภาคเรียน ร่วมงาน RSS