ขอเชิญ ประชาชาชน คนหางาน เข้าร่วม งานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 RSS

 

ขอเชิญ ประชาชาชน คนหางาน เข้าร่วม งานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2562 

ณ บริเวณศูนย์อาหารบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย