สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เร่งหาอาชีพเสริมให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น หลังเจอวิกฤตราคาข้าวตกต่ำ RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เร่งประสานนายจ้าง/สถานประกอบการเพื่อหา ตำแหน่งงานว่างไว้รองรับชาวนาที่ว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว

นายสันติ นันตสุวรรณ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาข้าวตลาดโลกตกต่ำและส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในประเทศไทย ชาวนาหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จึงได้มีมาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยการประสานงานกับนายจ้างและสถานประกอบการเพื่อจัดหาตำแหน่งงานว่างในพื้นที่ไว้รองรับหลังจากว่างเว้นจากฤดูเก็บเกี่ยวเป็นอาชีพเสริมหลายตำแหน่งในหลายพื้นที่ เช่น คนสวน พนักงานล้างรถ แม่บ้าน พนักงานขับรถ พนักงานยกของ ช่างต่างๆ เป็นต้น

จัดหางานจังหวัดสุโขทัยกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ แนะแนวอาชีพ แนะนำข้อมูลประกอบอาชีพอิสระและส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน เช่น การถัก โครเชต์ การทำดอกไม้จากดินหอม การทำวิกผม เป็นต้น

จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ชาวนาที่ต้องการทำงานช่วงว่างจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวมาขึ้นทะเบียน หางานได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 ม.14 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอหลังเก่า ภายใน ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก จ.สุโขทัย ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทร 0 5561 0218 – 9